Тракийска лоза

Серия „Тракийска лоза“ – КАБЕРНЕ СОВИНЬОНСерия „Тракийска лоза“ – КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Серия „Тракийска лоза“ – КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Плътен  тъмно рубинен цвят.