Отлежала

Серия „Ракии“ – „Ракията“ от грозде отлежалаСерия „Ракии“ – „Ракията“ от грозде отлежала

Серия „Ракии“ – „Ракията“ от грозде отлежала

Произведена по класическа технология  от подбрани сортове грозде.