Мавруд ТЛ

Серия „Тракийска лоза“ – МаврудСерия „Тракийска лоза“ – Мавруд

Серия „Тракийска лоза“ – Мавруд

Вино с изключително красив рубиненочервен цвят с виолетови оттенъци.