грозде

Серия „Ракии“ – от грозде специалнаСерия „Ракии“ – от грозде специална

Серия „Ракии“ – от грозде специална

Натурален продукт, получен чрез  оригинална технология  в периодично действащи дестилационни системи.