Памексвин ООД

Памексвин ООД е производствено и търговско дружество, създадено през 1997 година. През последните години, то се разширява и развива своите мощности, капацитет и асортимент. Успява да привличе на своя страна утвърдени професионалисти за всяка една от сферите на своята дейност, за да се превърне в едно от известните предприятия за производство и търговия на вина у нас и чужбина.

Дружеството успешно успя да затвори производствения процес, правейки последната крачка и достигайки основната си цел – задоволяване нуждите на крайния потребител, като засади 1600 дка собствени лозя. Сега “Памексвин” ООД е известно с имиджа си на добър производител на утвърдени висококачествени вина. В асортимента си притежава над 90 активни артикула, това са бели, червени вина, ракии и аперативи-сортови и купажни.

Собственост на компанията са двете изби – в село Памидово и в село Карабунар, изградени върху древната Тракийска земя, носеща дух и традиции.