Джоневата Изба

Джоневата ИзбаДжоневата Изба

Джоневата изба е построена през 1923 г. и се намира в с. Карабунар, разположено в източната част на Ихтиманска Средна гора. Избата е определена за дългосрочно отлежаване на викокачествените вина – продукти, донесли на компанията много международни и републикански отличия – признание за усилията и търпението на всички, положили много труд и любов във производството на вино.